Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού στο Υπνωτήριο Αστέγων

Δείτε τον πίνακα εδώ