Προκήρυξη θέσης για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ αναζητά για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος:

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικών Επιστημών
  • Εμπειρία σε διαχείριση προγραμμάτων
  • Άριστη γνώση αγγλικών

Επιθυμητά προσόντα:

  • Γνώση Διπλογραφικής Λογιστικής
  • Γνώση Μισθοδοσίας
  • Ευχέρεια επικοινωνίας οικονομικών θεμάτων

Αποστολή Βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: infothes@arsis.gr
Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τα ανωτέρω.
Προθεσμία υποβολής βιογραφικών μέχρι 15/7/2016