Προκήρυξη θέσης για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ αναζητά για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος:

« Βοηθός Λογιστηρίου» στη Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικής / Λογιστικής Κατεύθυνσης
  • Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε οργανωμένο λογιστήριο
  • Άριστη Γνώση Μισθοδοσίας
  • Γνώση Λογιστικού Προγράμματος τήρησης Γ’ κατηγορίας Βιβλίων
  • Ευχέρεια επικοινωνίας οικονομικών θεμάτων

Αποστολή Βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: arsislogistirio@yahoo.gr

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τα ανωτέρω

Προθεσμία υποβολής βιογραφικών μέχρι 20/5/2016