Προκήρυξη θέσης εργασίας ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ στα Κοινωνικά Διαμερίσματα της ΑΡΣΙΣ ΒΟΛΟΥ

Τα Κοινωνικά Διαμερίσματα της ΑΡΣΙΣ στο Βόλο προκηρύσσουν μια θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ. 

Θέση Ψυχολόγου μερικής απασχόλησης:

Περιγραφή θέσης εργασίας:

 • Ψυχολογική στήριξη και ενδυνάμωση των νέων
 • Οφείλει να κινείται στο χώρο έτσι ώστε να παρατηρεί και να επιλαμβάνεται προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι νέοι και να χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής υποστήριξης
 • Διοργανώνει ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με τους νέους
 • Ως προς τους φιλοξενούμενους, παρατηρεί και εκτιμάει κλινικά τις συμπεριφορές. Συμμετέχει στο σχεδιασμό, την κατάρτιση και την υποστήριξη των ατομικών πλάνων δράσης και την επίτευξη των στόχων των νέων
 • Διατηρεί στατιστικά δεδομένα για τους τομείς αρμοδιότητας του
 • Τήρηση αρχείου ψυχολογικής αξιολόγησης
 • Διασύνδεση και παραπομπή νέων σε υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας, όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Συνοδεύει τους νέους για την διευθέτηση αναγκαίων ζητημάτων, όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Συμμετέχει στις διαδραστικές, παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και κοινοτικές δραστηριότητες που οργανώνονται στη δομή
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας
 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές, βραδινές) και κατά τη διάρκεια σαββατοκύριακου

Απαραίτητα προσόντα:

 •  Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας
 •  Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 •  Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ή απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό ή σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
 • Εκπαίδευση στον επαγγελματικό προσανατολισμό
 • Εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς

Διάρκεια απασχόλησης: 1/3/2019 ως 30/6/2019, και ανανέωση της σύμβασης ως και 31/12/2019

Τόπος απασχόλησης:

Βόλος (Κοινωνικά Διαμερίσματα Βόλου)

Ώρες εργασίας (εβδομαδιαίως):

20 ώρες/ εβδομάδα

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους και μία συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση, μέσω email στο arsis.sav@outlook.com από 20/02/2019 έως 26/02/2019,  για τη θέση εργασίας με τίτλο «θέση Ψυχολόγου – Βόλος»

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.