Προκήρυξη θέσης για τη στελέχωση του Τμήματος Μισθοδοσίας στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά «Οικονομολόγο / Λογιστή» για τη στελέχωση του Τμήματος-Μισθοδοσίας  στη Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής Κατεύθυνσης
  • Άριστη γνώση μισθοδοσίας  (εμπειρία στο πρόγραμμα PYLON της Epsilon net θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
  • Εμπειρία σε οργανωμένο λογιστήριο
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, Εφαρμογών Ms Office
  • Γνώση Εργατικής Νομοθεσίας
  • Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος στο e-mail: arsismisth@yahoo.com
Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τα ανωτέρω.

Προθεσμία υποβολής βιογραφικών μέχρι 19/04/2019.