Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού με αριθ. πρωτ. 12938/ 16.07.21 επιλογής αναδόχου για την ανάθεση εργασιών βελτίωσης του ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ (με την Α. Ανθεκτική υποδομή – Εξομάλυνση/προστασία πρανών Β. Τοποθέτηση ειδικού αθλητικού τάπητα Γ. Τοποθέτηση περιμετρικού διχτιού).

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού  σε ευρώ επιλογής αναδόχου με Αριθ. Πρωτ. 12938/ 16.07.21

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  για  την ανάθεση  εργασιών  βελτίωσης  του ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ  ( με την  Ανθεκτική υποδομή – Εξομάλυνση/προστασία πρανών Τοποθέτηση ειδικού αθλητικού τάπητα  και  Τοποθέτηση περιμετρικού διχτιού)με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Provision of Recreation  Activities for Refugee and Migrant Children in Fylakio που  υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την UNICEF.

Για τον διαγωνισμό πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ