Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με Αριθμ. Πρωτ. ΠΡ/4/22 -13/1/2022 Διακήρυξη για την «Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης Οχημάτων για τις εγκαταστάσεις που διατηρεί η Οργάνωση στην Αθήνα, Σάμο, Κω, Θεσσαλονίκη, και στις κινητές μονάδες παιδικής προστασίας στον Έβρο, Κρήτη και Λέρο»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης Οχημάτων για  τις εγκαταστάσεις που διατηρεί η Οργάνωση στην Αθήνα, Σάμο, Κω, Θεσσαλονίκη, και στις κινητές μονάδες παιδικής προστασίας στον Έβρο, Κρήτη και Λέρο», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τόπο υλοποίησης, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Homework and Creative Activities Centers ” και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση της UNICEF.

Για τον διαγωνισμό πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ