Προκήρυξη Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με την με Αριθ. Πρωτ. 12121/25-06-20 Διακήρυξη για την «Προμήθεια Υποδημάτων για τις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων (Safe Zones) στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Δράμα, Καβάλα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα και την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο».

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με την με Αριθ. Πρωτ. 12121/25-06-20 Διακήρυξη περί επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια Υποδημάτων για τις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων (Safe Zones) στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Δράμα, Καβάλα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα και την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS 2020)» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

 Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ.

Για την εγγυητική πατήστε εδώ.