Προκήρυξη για Διερμηνέα Τουρκικής Γλώσσας στο Πρόγραμμα REACT

Η ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα Τουρκικής Γλώσσας.
 
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους μέσω email στο infothes@arsis.gr έως την Δευτέρα 04/09/2017,  για τη θέση εργασίας με τίτλο «Προκήρυξη για Διερμηνέα Τουρκικής στο Πρόγραμμα REACT».

Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη. 
Η γνώση της Αραβικής ή της Γαλλικής γλώσσας καθώς και η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε προγράμματα υποστήριξης προσφύγων θα ληφθούν υπόψη ως επιπλέον επιθυμητά προσόντα.     
 
Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.