Προκήρυξη θέσης εργασίας ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ -Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα Αραβικής Γλώσσας

Θέση Διερμηνέα Αραβικής Γλώσσας πλήρους απασχόλησης:

Περιγραφή θέσης εργασίας:

 • Υποστήριξη μέσω διερμηνείας της Κοινωνικής Υπηρεσίας της ΑΡΣΙΣ για την παιδική προστασία
 • Διερμηνεία ατομικών συνεδριών με παιδιά και γονείς
 • Διερμηνεία ομαδικών εργαστηρίων και συζητήσεων
 • Υποστήριξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας κατά το Outreach και την επαφή με την κοινότητα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής ή της Αγγλικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ενός έτους σε συναφές αντικείμενο
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης

Επιθυμητά προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Εμπειρία στη δημιουργική απασχόληση παιδιών

Διάρκεια απασχόλησης:

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι από 13/11/2017 έως 31/12/2017, με πιθανότητα ανανέωσης.

Τόπος απασχόλησης:

Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης

Ώρες εργασίας (μηνιαίως):

40 ώρες

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους μέσω email στο [email protected] έως 8/11/2017,  για τη θέση εργασίας με τίτλο «θέση ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ – Λαγκαδίκια»

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.