Προκήρυξη θέσης εργασίας Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή στα Φαρσί (Cultural Mediator) στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στην Νέα Καβάλα του Νομού Κιλκίς

Η ΑΡΣΙΣ -Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει μία (1) νέα θέση Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή (Cultural
Mediator) στα Φαρσί στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στην Νέα Καβάλα του Νομού Κιλκίς

Περιγραφή θέσης εργασίας:
Διερμηνεία και πολιτισμική διαμεσολάβηση σε Κοινωνική Υπηρεσία που απευθύνεται στην υποστήριξη και προστασία ανηλίκων και των οικογενειών τους, καθώς και σε άνδρες και γυναίκες επιζήσαντες έμφυλης βίας.

Ειδικότερα:

  • Διευκόλυνση της επικοινωνίας των επαγγελματιών της κοινωνικής υπηρεσίας με τους εξυπηρετούμενους
  • Διερμηνεία κατά τη διάρκεια συνεδριών, ψυχο-εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εργαστηρίων με τους εξυπηρετούμενους

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πολύ καλή γνώση Φαρσί
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής ή της Αγγλικής γλώσσας
  • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
  • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης

Επιθυμητά προσόντα:

  • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση Κουρδικών ή Σορανί)
  • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
  • Εθελοντική εργασία
  • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες

Ώρες εργασίας (μηνιαίως):
Ημι-απασχόληση

Τόπος απασχόλησης:
Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Νέας Καβάλας, Πολύκαστρο, Κιλκίς

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους μέσω email στο [email protected] έως 20/02/2018,  για τη θέση εργασίας με τίτλο «θέση Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή στα Φαρσί – Ν. Καβάλα»

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.