Προκήρυξη θέσης εργασίας Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή στα Γαλλικά (Cultural Mediator) στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στην Νέα Καβάλα του Νομού Κιλκίς

Η ΑΡΣΙΣ -Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή (Cultural Mediator) στη Γαλλική γλώσσα στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στην Νέα Καβάλα του Νομού Κιλκίς.

Περιγραφή θέσης εργασίας:
Διερμηνεία και πολιτισμική διαμεσολάβηση σε Κοινωνική Υπηρεσία που απευθύνεται στην υποστήριξη και προστασία ανηλίκων και των οικογενειών τους, καθώς και σε άνδρες και γυναίκες επιζήσαντες έμφυλης βίας.

Ειδικότερα:

 • Διευκόλυνση της επικοινωνίας των επαγγελματιών της κοινωνικής υπηρεσίας με τους εξυπηρετούμενους
 • Διερμηνεία κατά τη διάρκεια συνεδριών, ψυχο-εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εργαστηρίων με τους εξυπηρετούμενους

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση της Γαλλικής Γλώσσας (πτυχίο C2 DALF ή Sorbonne, πτυχίο Γαλλικής Φιλολογίας, μεταπτυχιακή ειδίκευση στη μετάφραση – διερμηνεία στα γαλλικά, πτυχίο Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου)
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
 • Εντοπιότητα (νομός Κιλκίς)
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
 • Εθελοντική εργασία
 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες

Ώρες εργασίας (εβδομαδιαίως):
24 ώρες

Τόπος απασχόλησης:
Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Νέας Καβάλας, Πολύκαστρο, Κιλκίς

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους μέσω email στο [email protected] έως 20/02/2018,  για τη θέση εργασίας με τίτλο «θέση Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή στα Γαλλικά – Ν. Καβάλα».

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.