Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ειδών μαναβικής για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ2331
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών διατροφής (παντοπωλείου και μαναβικής) για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 847,00€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 958,00€  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: (οπωροκηπευτικά: 03221200-8, διάφορα προϊόντα διατροφής: 15800000-6)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια ειδών διατροφής (παντοπωλείου και μαναβικής)  για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 847,00€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 958,00€  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης προμήθειας εδώ.