Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός φωτοτυπικού πολυμηχανήματος, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ2232
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ενός φωτοτυπικού πολυμηχανήματος, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 241,93 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(CPV: 30121200-5)- Φωτοαντιγραφικές συσκευές –

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, για την περίοδο υλοποίησης από 1-1-2020 έως 31-12-2020,  αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια ενός φωτοτυπικού πολυμηχανήματος, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 241,93 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε τους ειδικούς όρους εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ.