Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών διατροφής (οπωροκηπευτικά & κρέας) για τις ανάγκες τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1333
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών διατροφής (οπωροκηπευτικά & κρέας) για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.965,26€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.244,87€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV οπωροκηπευτικά: 03221200-8 κρέας: 15110000-2

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια οπωροκηπευτικών και κρέατος για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.965,26€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.244,87€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διευκρίνηση: Το ΦΠΑ στο κρέας για τη δομή των Ταγαράδων (Τμήμα 2 – Ομάδα Β) αναδιαμορφώνεται σε 13% με καθαρή αξία 240,70€

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα ΕΙΔΗ και τους Ειδικούς Όρους της προμήθειας πατήστε εδώ.

Για τα υποδείγματα οικονομικής προσφοράς πατήστε παρακάτω: