Πρόσκληση για απ’ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσίων “Internal Quality Control”

Πρόσκληση για απ’ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσίων “Internal Quality Control” για το τμήμα της Δράσης 6.2 “Creating  mobile units to record, identify and evaluate cases in need of support and, whenever necessary, to refer people to the proper agency” που υλοποιεί η «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» στο πλαίσιο του έργου «Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups – ”GIMMIE SHELTER”» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ