Πρόσκληση για απ’ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσίων “Project Management”

Πρόσκληση για απ’ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσίων “Project Management” για το τμήμα της Δράσης 1.2 “Management and coordination” που υλοποιεί η«ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» στο πλαίσιο του έργου «Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups ”GIMMIE SHELTER”» τουΠρογράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ