Πρόσκληση σε Συνάντηση Γνωριμίας- Κοινωνική Οικονομία & Πράσινη Ανάπτυξη (Αθήνα)

  • Μία νέα Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση οι»Νέοι Ορίζοντες Κοιν.Σ.Επ» ιδρύθηκε!
  • Οι δραστηριότητες της περιλαμβάνουν: υπηρεσίες καθαρισμού χώρων και συντήρησης πρασίνου.
  • Μέλη της αποτελούν ωφελούμενοι προγράμματος τοπικής παρέμβασης για την απασχόληση, που στόχο έχει την επανένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων που απειλούνται με κοινωνικού αποκλεισμό.

Στο πλαίσιο του προγράμματος

Σας προσκαλούμε

σε workshop με θέμα την «Πράσινη Ανάπτυξη»

Για περισσότερα πατήστε εδώ