Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια της υπηρεσίας ενοικίασης ενός επιβατικού αυτοκινήτου 5 θέσεων για τις δράσεις του προγράμματος Streetwork στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη Λέοντος Σοφού 26) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια της υπηρεσίας ενοικίασης ενός επιβατικού αυτοκινήτου 5 θέσεων για τις δράσεις του προγράμματος Streetwork στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Child Protection, Detention Monitoring, Persons with Specific Needs Support and Legal Aid»  το οποίο υλοποιήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όπως αυτό μετονομασθεί το 2021 στο πλαίσιο της ένταξής του στον εθνικό μηχανισμό εντοπισμού και προστασίας άστεγων και σε κίνδυνο ασυνόδευτων παιδιών, ως εναλλακτική στην προστατευτική φύλαξη που θα υλοποιηθεί από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και την ειδική γραμματεία προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων με τη συγχρηματοδότηση του ΤΑΜΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ.

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ.