Αφιέρωμα στο έργο της ΑΡΣΙΣ από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης