Οι ανακοινώσεις μας

Νομική συνδρομή για τους μετανάστες, τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες στην Ελλάδα: Προκλήσεις και εμπόδια

Από το Σεπτέμβριο του 2015 η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα υποδοχής προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Από το Μάρτιο του 2016, περισσότεροι από 51.000 άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα (σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Κυβέρνηση). Η πλειοψηφία κατέθεσε αίτημα ασύλου, ενώ άλλοι περιμένουν την εξέταση των αιτημάτων τους για μετεγκατάσταση ή οικογενειακή επανένωση, ώστε να μεταβούν σε άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ. Όλοι χρειάζονται νομική βοήθεια που να διασφαλίζει ότι: ακολουθείται η κατάλληλη διαδικασία για τη χορήγηση ασύλου, εντοπίζονται οι ευαλωτότητες, τηρούνται οι προθεσμίες, είναι δίκαιη η διαδικασία, ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες διαβίωσης και τηρούνται τα δικαιώματά τους.

Ωστόσο, στην πράξη, η παροχή νομικής συνδρομής είναι αποσπασματική λόγω πολυάριθμων διοικητικών, νομοθετικών και πρακτικών εμποδίων. Συχνότατα οι αιτούντες αναγκάζονται να παρακολουθούν χωρίς βοήθεια ένα περίπλοκο σύστημα ασύλου, χωρίς επαρκή πληροφόρηση, με γλωσσικά εμπόδια βιώνοντας παράλληλα πολλαπλές αντιξοότητες, ενόσω προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους στο νέο περιβάλλον και να ασκήσουν το δικαίωμά τους στο άσυλο, στην ασφάλεια, στην ιατρική και υγειονομική περίθαλψη, στην εκπαίδευση και στην απασχόληση. Στις εξελισσόμενες και διαρκώς μεταβαλλόμενες διαδικασίες ασύλου, η νομική συνδρομή είναι απαραίτητη όχι μόνο για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου αυτών καθαυτών, αλλά και για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων που συνδέονται με βασικές ανάγκες. Oι παρατηρήσεις που ακολουθούν αντλούνται από την εμπειρία των οργανώσεων που συνδράμουν τους αιτούντες άσυλο στο πεδίο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Thank you letter to “Help Refugees”

We would like to thank “Help Refugees” for your Christmas donation to ARSIS – Association for the Social Support of Youth, so that we can continue to provide for those in need and create a festive atmosphere during the holiday season.

With this donation, you are actually supporting our 25 year social action, which is to offer services to children, young people at risk and vulnerable social groups.

Thank you letter to Cal Aid

ARSIS – Association for the Social Support of Youth would like to thank “Cal Aid” for their gratitude of donating clothes and other necessities, so that ARSIS can continue to work next to those in need in Epirus region.

With these actions, you actually support, once again, our 25-year social action, which is to offer services to children and young people at risk, as well as to vulnerable social groups.

Furthermore, your contribution is really valuable for the unaccompanied minors of the Safe Zone in Agia Eleni, in Ioannina, as well as for unregistered, homeless and other vulnerable cases.

See the thank you letter here.

Thank You Letter to Refugee Support Europe

We would like to thank  Refugee Support Europe for the donation of five sewing machines to ARSIS – Association for the Social Support of Youth, in order to be used by women in the Female Friendly Spaces in the sites of Epirus region.

With this donation, you actually support ARSIS’ efforts for psychosocial support of vulnerable populations, such as refugees. Furthermore, such a donation gives an opportunity to the refugees to be empowered and supported through activities.

See the thank you letter here.

Thank you letter to Medicines without Borders

ARSIS – Association for the Social Support of Youth would like to thank “Medicines without Borders” for their gratitude of donating their equipment, so that ARSIS can continue to work next to those in need in Epirus region.

With these actions, you are actually support, once again, our 25-year social action, which is to offer services to children and young people at risk, as well as to vulnerable social groups.

At the same time, such donations are highly honorable for us, as they come from Organizations such as “Medicines without Borders”, who have written their own history in defending rights and ensuring a decent living – development of children in every corner of the world.

See the thank you letter here.