Ευχαριστήρια

Ευχαριστήριο προς την εταιρεία «Το Ζυμαράκι της Κυριακής»

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε την εταιρεία «Το Ζυμαράκι της Κυριακής» για την πρωτοβουλία της να υποστηρίξει το έργο της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Ευχαριστήριο προς την εταιρεία «White Angels»

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία «White Angels» για την πρωτοβουλία της να υποστηρίξει το έργο της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, παρέχοντας ένα νυφικό σε εξυπηρετούμενή μας και ομορφαίνοντας ακόμα περισσότερο μία σημαντική στιγμή της ζωής της.

Ευχαριστήριο προς την εταιρεία «ΒΙΟΤΡΟΦΟΣ»

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία «ΒΙΟΤΡΟΦΟΣ» για την πρωτοβουλία της να υποστηρίξει το έργο της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Ευχαριστήριο προς την εταιρεία «Optical Papadiamantopoulos»

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία «Optical Papadiamantopoulos» για την πρωτοβουλία της να υποστηρίξει το έργο της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, δωρίζοντας έναν σκελετό γυαλιών οράσεως σε έναν εξυπηρετούμενο της Κοινωνικής μας Υπηρεσίας, ο οποίος είναι άστεγος και μένει στο Υπνωτήριο Αστέγων.

Ευχαριστήριο προς την εταιρεία «Grand Optical»

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία «Grand Optical» για την πρωτοβουλία της να υποστηρίξει το έργο της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, δωρίζοντας δυο σκελετούς γυαλιών οράσεως για εξυπηρετούμενους της Οργάνωσής μας.