Ολοκληρωμένα

Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων

Από τις 1/1/2018, η ΑΡΣΙΣ υλοποιεί το έργο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (ΟΠΣ 5017544 | ΣΑΕ 2018ΣΕ71920006), με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

έργο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (ΟΠΣ 5017544 | ΣΑΕ 2018ΣΕ71920006)

Από τις 1/1/2018 ως τις 31/5/2021, η ΑΡΣΙΣ υλοποίησε το έργο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (ΟΠΣ 5017544 | ΣΑΕ 2018ΣΕ71920006), με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Innovation Fund (Κονδύλι Καινοτομίας): Χρησιμοποιώντας τη δύναμη του αθλητισμού για την εξάλειψη της βίας, των διακρίσεων και της περιθωριοποίησης.

Διάρκεια: 01/08/20 – 31/07/21 (12 μήνες)

Συνολικός προϋπολογισμός: 12.947 €

Συνεργάτες: GAME, ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Yoga & Sport for Refugees 

Χρηματοδότηση από: “Laureus Sport for Good” και “SOL Foundation”

Το πρόγραμμα έχει δύο βήματα: 

1. Προπόνηση εθελοντών κι αθλητικές δραστηριότητες νέων

2. Μία συμμετοχική διαδικασία σχεδιασμού η οποία εξερευνά πως οι δεξιότητες των προσφύγων παικτών μπορούν να μετατραπούν σε διακριτές στρατηγικές τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο επικείμενο ταξίδι τους. Πρειλαμβάνει επίσης τη δοκιμή μιας εικονικής κοινότητας κι ενός δικτύου υποστήριξης για πρόσφυγες παίκτες που μετακινούνται. 

Έργο “Child protection, detention monitoring, persons with disabilities support and legal aid in Central and North Greece, Attica and Dodecanese”

Η ΑΡΣΙΣ  υλοποιεί το έργο “Child protection, detention  monitoring, persons with disabilities support and legal aid in Central and North Greece, Attica and Dodecanese”. Το έργο  υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για τους πρόσφυγες και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, η ΑΡΣΙΣ  θα λειτουργήσει ένα community center στην Αθήνα για την παροχή ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης σε ωφελούμενους που θα εντοπιστούν και θα καταγραφούν από τις  ομάδες  streetwork αλλά  και την ομάδα  που θα εργαστεί στα κέντρα κράτησης.

Τα κέντρα μη-τυπικής εκπαίδευσης που λειτουργούν κοντά στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην Κω και στη Λέρο θα συνεχίσουν να λειτουργούν και να υποστηρίζουν  παιδιά σχολικής ηλικίας ενώ  επιπλέον θα διεξάγονται ψυχαγωγικές δραστηριότητες στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Λέρο. Επιπλέον, η ΑΡΣΙΣ, ψς και τον Ιούνιο του 2019 θα συνεργαστεί και με άλλους φορείς για την πρόληψη και αποφυγή περιστατικών  έμφυλης βίας, την παροχή υποστήριξης σε θύματα έμφυλης βίας στην Κω και στη Λέρο.

Στη Θεσσαλονίκη, η ΑΡΣΙΣ θα διατηρήσει τις ομάδες  Streework και τις υπηρεσίες Case managment, προκειμένου να εντοπίσει, να προσεγγίσει και να στηρίξει τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Έργο «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece»

Η ΑΡΣΙΣ υλοποιεί το έργο «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece» (Agreement Symbol: GRC01 / 2019/0000000177). Το έργο λειτουργεί στο πλαίσιο του Προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), το οποίο υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με την υλοποίηση αυτού του έργου, η ΑΡΣΙΣ θα δημιουργήσει και θα διατηρήσει 1.948 θέσεις φιλοξενίας  για ευάλωτους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.