Ολοκληρωμένα

Έργο “Child protection, detention monitoring, persons with disabilities support and legal aid in Central and North Greece, Attica and Dodecanese”

Η ΑΡΣΙΣ  υλοποιεί το έργο “Child protection, detention  monitoring, persons with disabilities support and legal aid in Central and North Greece, Attica and Dodecanese”. Το έργο  υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για τους πρόσφυγες και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, η ΑΡΣΙΣ  θα λειτουργήσει ένα community center στην Αθήνα για την παροχή ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης σε ωφελούμενους που θα εντοπιστούν και θα καταγραφούν από τις  ομάδες  streetwork αλλά  και την ομάδα  που θα εργαστεί στα κέντρα κράτησης.

Τα κέντρα μη-τυπικής εκπαίδευσης που λειτουργούν κοντά στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην Κω και στη Λέρο θα συνεχίσουν να λειτουργούν και να υποστηρίζουν  παιδιά σχολικής ηλικίας ενώ  επιπλέον θα διεξάγονται ψυχαγωγικές δραστηριότητες στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Λέρο. Επιπλέον, η ΑΡΣΙΣ, ψς και τον Ιούνιο του 2019 θα συνεργαστεί και με άλλους φορείς για την πρόληψη και αποφυγή περιστατικών  έμφυλης βίας, την παροχή υποστήριξης σε θύματα έμφυλης βίας στην Κω και στη Λέρο.

Στη Θεσσαλονίκη, η ΑΡΣΙΣ θα διατηρήσει τις ομάδες  Streework και τις υπηρεσίες Case managment, προκειμένου να εντοπίσει, να προσεγγίσει και να στηρίξει τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Έργο «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece»

Η ΑΡΣΙΣ υλοποιεί το έργο «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece» (Agreement Symbol: GRC01 / 2019/0000000177). Το έργο λειτουργεί στο πλαίσιο του Προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), το οποίο υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με την υλοποίηση αυτού του έργου, η ΑΡΣΙΣ θα δημιουργήσει και θα διατηρήσει 1.948 θέσεις φιλοξενίας  για ευάλωτους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

ArtsTogether – Ένταξη των Παιδιών Μεταναστών στα Σχολεία μέσω της Καλλιτεχνικής Έκφρασης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι μέλος της κοινοπραξίας για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος ‘’ArtsTogether – Ένταξη των Παιδιών Μεταναστών στα Σχολεία μέσω της Καλλιτεχνικής Έκφρασης’’.

Το “ArtsTogether” είναι ένα διετές πρόγραμμα (Ιανουάριος 2018-Δεκέμβριος 2019), με συγχρηματοδότηση του ταμείου AMIF της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υλοποιείται ως σύμπραξη δέκα οργανισμών από πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο) με κύριο στόχο τη δημιουργία συγκεκριμένων εργαλείων για την εξάλειψη των εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων και των πολιτισμικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μεταναστών στην πρώιμη παιδική φροντίδα και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά

OpenSchoolsThess_Arsis_GENERAL

 

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων συμμετέχει στο πρόγραμμα “Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά” με τη δράση “Ποίημα: Πρωτότυπες Ιστορίες μιας Αυλής”, το οποίο υλοποιείται από 6 Ιουνίου – 27 Ιουλίου και 1 – 30 Σεπτεμβρίου. 
 
Το πρόγραμμα “Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά” είναι μία πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Creativity Platform (ΑΜΚΕ), η οποία συντονίζει το πρόγραμμα και αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 
 

«Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates»

The project «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreement symbol: GRC01/2017/0000000077/000) and funded by the European Union Civil Protection and Humanitarian Aid (ECHO). The project was implemented from 1/1/2017 until 1/12/2017. In this year ARSIS implemented the following activities;

ACCOMMONDATION OF VULNERABLE INDIVIDUALS AND FAMILIES

ARSIS rented 249 apartments in the urban area of Athens and Thessaloniki, as well as 4 islands (Kos, Leros, Chios, Samos) creating 1.491 accommodation places for relocation candidates and vulnerable asylum-seekers. Through daily support mechanisms, beneficiaries were able adjust to the new cultural and social environment, while ensuring decent living conditions and personalized management of needs. These actions also aimed to avoid social isolation, marginalization and combat discrimination and racism.