Ολοκληρωμένα

Δίκτυο για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη

Υποστήριξη αποφυλακισμένων για την εισοδό τους στην αγορά εργασίας και την ίδρυση ΚΟΙΝΣΕΠ.

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Νόμος Ημαθίας

Υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας σε φορείς του Δήμου Βέροιας

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Δήμος Θεσσαλονίκης (Δημ. Ενότητες Θεσ/νικη)

Υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας σε φορείς του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Υπόλοιπο της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης

Υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας σε φορείς του υπόλοιπου της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης.

MONSICREU- Monitoring the Situation of Children Returning from EU countries

Τεκμηρίωση, ανάλυση και βελτίωση της θέσης των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο που επιστρέφουν σε 6 ευρωπαϊκές χώρες εισόδου αιτούντων άσυλο.

Περίοδος Υλοποίησης: 1/1/2013 – 1/7/2014

Άλλοι Εταίροι: Terre des hommes foundation “Lausanne” in Hungary

Φορείς Χρηματοδότησης:

European Return Fund

European Commission

european commission