Ολοκληρωμένα

Solid Basis for the Future of Young Male Offenders

Σχεδιασμός και εφαρμογή εργαλείων για την προσωπική ανάπτυξη νέων κρατούμενων στο ΕΚΚΝΑ

Simple Culture, Δράση 1.Β.1

Κοινωνική μέριμνα, ψυχολογική βοήθεια και σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στις ευάλωτες περιπτώσεις της ομάδας στόχου.

ΜΕΤΟΙΚΟΣ 2011- Δράσεις υποδοχής, φιλοξενίας και υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων και οικογενειών αιτούντων άσυλο, Δράση 1.Α.1

Αύξηση χωρητικότητας και αναβάθμιση υπηρεσιών φιλοξενίας για αιτούντες άσυλο.

Περίοδος Υλοποίησης: 01/07/2011 – 30/06/2012

Φορείς Χρηματοδότησης:Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Plus Development –Integrated intervention for immigrants

Περίοδος Υλοποίησης: 01/04/2009 – 31/03/2011

51116/ΕΥΔ&ΠΤΣ 3537/10-11-2008

NOSTOS (Greece)

Φορείς Χρηματοδότησης: European Commission, European Financial Space, Greek Ministry of Finance

european commission