Ολοκληρωμένα

Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Η φτώχεια συνιστά παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η ελληνική κοινωνία διέρχεται σήμερα μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο λόγω της οικονομικής κρίσης και μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει οδηγηθεί στην ανεργία και την φτώχεια. Σε μια ευρύτερη προσπάθεια ανακούφισης από τις συνέπειες της κρίσης, ομάδες πολιτών, επιχειρήσεις, οργανώσεις, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς οργανώνουν δράσεις και πρωτοβουλίες στήριξης των συμπολιτών μας που πλήττονται από τη φτώχεια.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης  οι ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και  PRAKSIS συνεργάζονται και δημιουργούν το  πρόγραμμα «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης»   το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” συνεργάζονται και δημιουργούν την Τράπεζα Χρόνου.

Κοινωφελής εργασία

Η ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ- υλοποιεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ως δικαιούχος φορέας τις ακόλουθες τέσσερεις πράξεις για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά

Τα τελευταία χρόνια οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις έχουν προκαλέσει όξυνση των κοινωνικών προβλημάτων. Μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού οδηγούνται στην ανεργία ή στην υποαπασχόληση. Διαβιούν στα όρια της φτώχειας, αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης, αποκλείονται από τη δημόσια υγεία, απομονώνονται και περιθωριοποιούνται.

Οι νέες αυτές συνθήκες καλούν την τοπική κοινωνία να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να συμμετέχει ενεργά στην επίλυση κρίσιμων προβλημάτων αναλαμβάνοντας δυναμικότερο ρόλο και αξιοποιώντας ευκαιρίες προς όφελος όλων.

Προς την κατεύθυνση αυτή στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά», η Μ.Κ.Ο ΑΡΣΙΣ σε συνεργασία με το Δήμο Παύλου Μελά προβαίνουν στη δημιουργία έξι  κοινωνικών δομών, που είναι οι εξής: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομή Παροχής Συσσιτίου (με τη συμμετοχή του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κοι.Σ.Π.Ε.), Δημοτικός Λαχανόκηπος, Γραφείο Διαμεσολάβησης, Τράπεζα Χρόνου και Κοινωνικό Φαρμακείο.

C You! Communities preventing Youth Violence

logo CYou

Η ΆΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων συμμετέχει στο Πρόγραμμα «C You! Οι κοινότητες προλαμβάνουν τη νεανική βία», που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Grundtvig

Grundtvig-Prison Art Society

 Το Prison Art Society είναι μια συνεργασία που χρηματοδοτείται από το Grundtvig, ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, αφορά την Τέχνη στις φυλακές και υλοποιείται από το 2008 έως και σήμερα. Στο Πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν φορείς που έχουν εκπονήσει σχετικές δράσεις, κυρίως θέατρο από Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία και Ελλάδα και συντονιστής του ήταν η Γερμανική οργάνωση MinorProjektkontor für Bildung und Forschung e.V. .