Σε εξέλιξη

Όλα τα παιδιά στην Εκπαίδευση: Κέντρα Μαθήματων και Δημιουργικών Εργαστηρίων

Διάρκεια: Οκτώβριος 2021 – Αύγουστος 2022

Συνολικός προϋπολογισμός: 2.438.451€

Συνεργάτες: UNICEF Ελλάδα, ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Γεωγραφική κάλυψη: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Σάμος, Λέρος, Κως, Έβρος

Διαδραστική εκπαιδευτική εργαλειοθήκη και διαδικτυακή εκπαίδευση για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τους εργαζόμενους με νέους/ες

Διάρκεια: 01/11/2021- 01/03/2023 (16 μήνες)

Συνολικός προϋπολογισμός: 188.666 €

Συνεργάτες: Mobile School VZW, ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Uit de Marge, EUROPEAN PLAYWORK ASSOCIATION EV

Χρηματοδότηση από: Erasmus +

«Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου “ΜΕΤΟΙΚΟΣ ”» (ΣΑΕ755/2 | ΟΠΣ 5131449)

Από τις 01/06/2021, η ΑΡΣΙΣ υλοποιεί τη δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (ΟΠΣ 5131449 | ΣΑΕ 2021ΣΕ755240), στα πλαίσια του προγράμματος «Ενίσχυση Συστήματος Υποδοχής Και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων Στην Ελλάδα» συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έργο ΕΣΤΙΑ 2021: «Στεγαστικό Πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία»

Σκοπός του προγράμματος, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της στέγασης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής, κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου.

«Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου “ΠΥΛΗ”» (ΣΑΕ755/2 | ΟΠΣ 5062120)

Από τις 1/5/2020 ως τις 31/3/2022 η ΑΡΣΙΣ υλοποιεί το έργο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου “ΠΥΛΗ”» (ΣΑΕ755/2 | ΟΠΣ 5062120), με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.