Σε εξέλιξη

Ανακοίνωση – Πρόγραμμα «ΔΙΑΠΛΟΥΣ». Ξεκίνησε η υλοποίηση του σκέλους του προγράμματος που αφορά στη φιλοξενία και υποστήριξη ευάλωτων γυναικών αιτούντων άσυλο και των ανήλικων παιδιών τους στη Θεσσαλονίκη, που χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ΑΣΥΛΟ και ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ – EEA GRANTS (ΕΟΧ) υπό την αιγίδα των ΣΟΛ-CROWΕ και HUMAN RIGHTS 360

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων υλοποιεί το πρόγραμμα «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», που χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ΑΣΥΛΟ και ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ – EEA GRANTS (ΕΟΧ) υπό την αιγίδα των ΣΟΛ-CROWΕ και HUMAN RIGHTS 360. Στο πλαίσιο του προγράμματος ξεκίνησε και η λειτουργία τριών διαμερισμάτων με δεκαέξι (16) θέσεις φιλοξενίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης για ευάλωτες γυναίκες αιτούσες άσυλο και των ανήλικων παιδιών τους. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι δώδεκα (12) μήνες με προοπτική επέκτασης και στοχεύει να συνδράμει στο ευρύτερο ζήτημα έλλειψης προσφερόμενων θέσεων φιλοξενίας και εξειδικευμένων υπηρεσιών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ευάλωτες γυναίκες μονήρεις ή μονογονείς αιτούσες άσυλο, οι οποίες διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες. 

Right After Care: Capacity Building for Professionals in Alternative Care in Greece

Το Έργο “Right After Care: Capacity Building for Professionals in Alternative Care in Greece”, (“RIGHT AFTER CARE”) υλοποιείται με την υποστήριξη  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος “Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» 2014 – 2020 [REC – Rights, Equality and Citizenship Programme]. Υλοποιείται από σύμπραξη οργανώσεων, με συντονισμό της ΑΡΣΙΣ και συμμετοχή του Athens Lifelong Learning Institute, της PRAKSIS και της Μ.Κ.Ο. Civis Plus.

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία και παροχή μιας ολιστικής παρέμβασης για την προετοιμασία των ανηλίκων που αποχωρούν από φορείς παροχής φροντίδας και πρόνοιας, ώστε να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις προκλήσεις μιας ανεξάρτητης, ενήλικης ζωής. Η δράση εναρμονίζεται με τις προτάσεις των Ηνωμένων Εθνών για την εναλλακτική φροντίδα των ανηλίκων, που τονίζουν την ανάγκη προετοιμασίας τους  ώστε να ενσωματωθούν στην κοινότητα, αποκτώντας σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες/δεξιότητες ζωής.

Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία»

Το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» αποτελεί ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης για την επανένταξη ατόμων και οικογενειών που διαμένουν σε ξενώνες αστέγων, στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα. Χρηματοδοτείται από πόρους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ). Αποτελεί την εξέλιξη του προγράμματος “Στέγαση και Επανένταξη” που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2014 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2019.

Στόχος του προγράμματος, η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης ατόμων ή οικογενειών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης στέγης, μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας. Αποσκοπεί στην ευρύτερη και πληρέστερη αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών μέσω της ένταξης, είτε με τις παροχές που προσφέρει, είτε μέσω της διασύνδεσης με εξειδικευμένους φορείς. Τελικός στόχος είναι η πλήρης αυτονόμηση και επανένταξη στον κοινωνικό ιστό, μέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας.

Πρόγραμμα “ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ”

Το πρόγραμμα «EΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ξεκίνησε την λειτουργία του τον Απρίλιο του 2018 και πρόκειται να διαρκέσει μέχρι τον Μάρτιο του 2020. Υλοποιείται από το Δήμο Θεσσαλονίκης και την ΑΡΣΙΣ σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Το πρόγραμμα «EΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επανένταξη στον κοινωνικό ιστό και στην αγορά εργασίας 40 μεμονωμένων ατόμων και 15 οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης. Ειδικότερα, απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης και το εισόδημα τους είναι ιδιαίτερα χαμηλό, ή βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της καθημερινότητας. 

Βελτίωση του Ελληνικού Συστήματος Υποδοχής μέσω Υποστήριξης Διαχείρισης Χώρων και στοχοθετημένων Παρεμβάσεων σε Μακροπρόθεσμους Χώρους Διαμονής

Ένα από τα πρώτα και βασικότερα κενά που η ΑΡΣΙΣ διαπίστωσε με την έναρξη της προσφυγικής κρίσης, ήδη από το 2015, ήταν η έλλειψη κατάλληλων Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Παιδιών. Με τις προσφυγικές ροές να αυξάνονται σε πρωτόγνωρα επίπεδα, οι υφιστάμενες Δομές δε μπορούσαν να στεγάσουν παρά λίγες εκατοντάδες παιδιά, όταν χιλιάδες επιπλέον ανέμεναν για μία θέση φιλοξενίας είτε σε καθεστώς αστεγότητας είτε σε καθεστώς «προστατευτικής φύλαξη που δυστυχώς στη χώρα μας σημαίνει κράτηση σε απολύτως ακατάλληλες για ανηλίκους συνθήκες, σε Αστυνομικά Τμήματα.

Η ΑΡΣΙΣ προσπαθώντας να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση αυτού του κομβικού κενού, παρουσίασε το 2016 μία καινοτόμα ιδέα: τη δημιουργια «Safe Zone», δηλαδή ειδικών χώρων φιλοξενίας για τα ασυνόδευτα παιδιά εντός των καταυλισμών. Η ιδέα   έγινε δεκτή για πρώτη φορά το 2016 και με την υποστήριξη της διεθνούς ανθρωπιστικής οργάνωσης Save the children πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η πρώτη «πιλοτική» εφαρμογή του νέου αυτού μοντέλου στο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων Διαβατών Θεσσαλονίκης από την ΑΡΣΙΣ ενώ στη συνέχεια καθιερώθηκε και επεκτάθηκε.