Σε εξέλιξη

Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης σε πρόσφυγες

Το πρόγραμμα «PSS-MH Office» της ΑΡΣΙΣ, το οποίο υλοποιείται υπό τη χρηματοδότηση των German Doctors, ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2018 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ψυχικής υγείας, καθώς και υπηρεσιών νομικής στήριξης, σε πρόσφυγες και μετανάστες.

Απευθύνεται κυρίως σε επιζώντες βασανιστηρίων, πρόσφυγες ή μετανάστες. Ήρθε να καλύψει μέρος του κενού που υπήρχε στη Βόρεια Ελλάδα σχετικά με την ύπαρξη εξειδικευμένης δομής παροχής υπηρεσιών σε θύματα βασανιστηρίων. Απώτερος στόχος είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου υποστήριξης του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ-Άνθρωπος

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη αποφυλακισμένων – φυλακισμένων ατόμων, αστέγων και ανθρώπων που διαβιούν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων υλοποιεί το πρόγραμμα «ΣΥΝ-Άνθρωπος», το οποίο εντάσσεται στο  Ε.Π «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), συνολικού προϋπολογισμού 320,672,00 ευρώ συγχρηματοδοτούμενο κατά 80%.

Στο πλαίσιο του έργου η ΑΡΣΙΣ δημιουργεί μια δέσμη υπηρεσιών και δράσεων οι οποίες πλαισιώνουν ευέλικτα και ολιστικά τη λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης Ευάλωτων κοινωνικά ομάδων ενώ παράλληλα δημιουργεί εξειδικευμένο Γραφείο Υποδοχής και Υποστήριξης Αποφυλακισμένων ατόμων και των οικογενειών τους.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Νέο Πρόγραμμα “Rights After Care”

Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018

Ξεκινάει τις επόμενες ημέρες το Έργο με τίτλο “Right After Care: Capacity Building for Professionals in Alternative Care in Greece”, που υλοποιείται με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος “Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» 2014 – 2020 [REC – Rights, Equality and Citizenship Programme].

Το Έργο “RIGHT AFTER CARE” υλοποιείται από σύμπραξη οργανώσεων, με συντονισμό της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και συμμετοχή του Athens Lifelong Learning Institute, της PRAKSIS και της Μ.Κ.Ο. Civis Plus.

Το Έργο RIGHT AFTER CARE επικεντρώνει τη δράση του στις ειδικές ενταξιακές διαδικασίες που απαντούν στις ανάγκες και τα αιτήματα των νέων που διαβιούν σε δομές παιδικής προστασίας και προετοιμάζονται για την ανεξάρτητη αυτόνομη ζωή τους. Αναλυτικότερα, το Έργο στοχεύει στον εφοδιασμό των παιδιών και νέων ανθρώπων που διαβιούν σε δομές παιδικής προστασίας με όλες τις δεξιότητες που χρειάζονται κατά τα πρώτα τους βήματα στην ενήλικη ζωή τους, όταν θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα του βιοπορισμού τους, της αυτόνομης διαβίωσής τους, της απασχόλησης και της εκπαίδευσης τους εκτός του προστατευτικού πλαισίου μιας δομής παιδικής προστασίας.

Κοινωνική υποδομή διανομής βασικής υλικής συνδρομής σε ευάλωτες ομάδες

Sticker-website_ETPA_GR

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 050.9a/2.0 για τις Κοινωνικές Υποδομές η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα χρηματοδοτήσει μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης την ένταξη της Πράξης «Κοινωνική υποδομή διανομής βασικής υλικής συνδρομής σε ευάλωτες ομάδες» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

PIER – Προστασία, Ένταξη και Εκπαίδευση για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Αυστρία

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων υλοποιεί σε συνεργασία με άλλους 2 εταίρους, Caritas Austria και Caritas Italiana το πρόγραμμα PIER – Protection, Integration and Education for Refugees in Greece, Italy and Austria (Προστασία, Ένταξη και Εκπαίδευση για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Αυστρία)

Το PIER χρηματοδοτείται από την Coca-Cola Foundation (TCCF) κι υλοποιείται σε τρείς φάσεις όπως παρακάτω:

PIER 1: Ιανουάριος 2017 – Μάρτιος 2018 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Εταίροι: Caritas Austria, Caritas Italiana, ΑΡΣΙΣ   

 

PIER 2: Απρίλιος 2018 – Ιανουάριος 2019 στη Θεσσαλονίκη

Εταίροι: Caritas Austria, Caritas Italiana, ΑΡΣΙΣ   

 

PIER 3: Σεπτέμβριος 2019 – Ιούνιος 2020 στη Θεσσαλονίκη 

Εταίροι: Caritas Austria, ΑΡΣΙΣ   

 

Η Caritas Austria είναι υπεύθυνη για τη γενική διαχείριση και τον συντονισμό του προγράμματος. 

Ο στόχος των PIER 1 – PIER 2 ανταποκρίνεται στις άμεσες ανάγκες προστασίας των προσφύγων κατά την άφιξή τους και στη συνέχεια στηρίζει τη διαδικασία τους στην πολιτιστική και κοινωνικοοικονομική ένταξη, όπου τα παιδιά και οι νέοι αποτελούν την πρώτη ομάδα στόχου.

Στα κέντρα υποστήριξης νέων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη υπάρχουν επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και δικηγόροι που προσφέρουν νομική και ψυχοκοινωνική παροχή συμβουλών σε πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες, όπου ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες, γίνονται συχνές ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες.

Βασικό ρόλο παίζουν επίσης οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα Κέντρα Υποστήριξης Νέων. Οι περισσότεροι από τους ανήλικους πρόσφυγες είναι μακροχρόνια εκτός σχολείου. Η εγγραφή των παιδιών για την επίσημη εκπαίδευση υποστηρίζεται από το Κ.Υ.Ν, αλλά έχουν αναπτυχθεί και πρόσθετες σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση τις ανάγκες κι είναι ανοιχτές για όλους τους ενδιαφερόμενους νέους που έρχονται. Κάποιες από τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται  εστιάζουν στην εκμάθηση γλωσσών (αγγλικά κι ελληνικά) και τη βασική αριθμητική.

Άλλο ένα βασικό εργαλείο είναι το  Κινητό Σχολείο, όπου επισκέπτονται τους δρόμους της πόλης των διαφόρων γειτονιών. Τα μελετημένα θέματα επιλέγονται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών που συμμετέχουν στις συνεδρίες καθώς και τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, τα μαθήματα διεξάγονται σε ανοικτούς χώρους.

Παράλληλα πραγματοποιούνται δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, το Κέντρο Υποστήριξης Νέων έχει εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων και γνωριμίας με την κουλτούρα της κοινότητας υποδοχής. Προκειμένου να βοηθηθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης των προσφύγων, τα νέα μέλη της τοπικής κοινότητας συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες.

Το PIER 3 συνιστά το Πρόγραμμα Υποστήριξης Θυμάτων Βασανιστηρίων της ΑΡΣΙΣ. Ο στόχος του αφορά στην παροχή ενός πλαισίου υποστήριξης με υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ψυχικής υγείας, καθώς και υπηρεσιών νομικής στήριξης, σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που έχουν επιζήσει από βασανιστήρια. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ολιστική προσέγγιση μέσω της διεπιστημονικής ομάδας του προγράμματος αλλά και μέσω της διασύνδεσης μεταξύ των φορέων (ΜΚΟ και δημόσιοι φορείς).

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:

  • Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη
  • Ψυχολογική Υποστήριξη
  • Ψυχιατρική Υποστήριξη
  • Νομική Βοήθεια

Το PIER 3 έρχεται να συνεχίζει το πρόγραμμα «Mental Health and Psychosocial Support Office» της ΑΡΣΙΣ το οποίο λειτούργησε κατά το διάστημα Νοέμβριο 2018 – Ιούλιο 2019 υπό τη χρηματοδότηση των German Doctors.

http://www.arsis.gr/upiresies-psychokoinwnikis-nomikis-upostiriksis-se-prosfyges/#more-17619

Με βάση τα εμπειρικά δεδομένα καταδεικνύεται η ανάγκη της συνέχισης των υπηρεσιών, καθώς φαίνεται πως το μέγεθος του αριθμού των προσφύγων και αιτούντων άσυλο που έχουν υποστεί βασανιστήρια και διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας είναι σημαντικά μεγάλο.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα PIER επισκεφθείτε www.pier-program.com.

 

Για PIER 1-PIER 2 επικοινωνήστε με το:

Κέντρο Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ

Διεύθυνση: Σπάρτης 9, 54640 Θεσσαλονίκη 

τηλ. 2310227311 και 2311242956

Email: infothes@arsis.gr και kyn@arsis.gr

 

Για PIER 3 επικοινωνήστε με το:

Γραφείο υποστήριξης επιζώντων από βασανιστήρια

Διεύθυνση: Μοναστηρίου 12, 54629 Θεσσαλονίκη 

τηλ. 2310534652 και 23010516135

Email: infothes@arsis.gr και arsisvot@gmail.com