Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: 12796
Ημερομηνία: 12/05/2021

Το Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 θέση αντικατάστασης φύλακα-φροντιστή/τριας.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 30/06/2021, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση αντικατάστασης Φύλακα-Φροντιστή/τριας  εκ περιτροπής απασχόλησης 

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Επόπτη Στέγασης στην Αθήνα (Κοινωνικό Κέντρο) / ESTIA II: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία (MIS 5070680)

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 813/21
Ημερομηνία: 12/05/2021

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 νέα θέση πλήρους απασχόλησης Επόπτη Στέγασης στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 30/06/2021, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή-Επιμελητή πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Συντονιστή/στριας στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ3976
Ημερομηνία: 12/05/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο προκηρύσσει 1 νέα θέση Συντονιστή/στριας.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Συντονιστή Ξενώνα Πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Επόπτη Στέγασης στην Αθήνα – Εστία Προσφύγων / ESTIA II: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία (MIS 5070680)

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 811/21
Ημερομηνία: 12/05/2021

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 νέα θέση πλήρους απασχόλησης Επόπτη Στέγασης στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά έως 30/06/2021, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Επόπτη Στέγασης πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης διερμηνέα Μπενγκάλι για το Safe Zone στη Θήβα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά διερμηνέα Μπενγκάλι στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στη Θήβα, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).