Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης Εργασιακού Συμβούλου πλήρους απασχόλησης στο Κοινωνικό Κέντρο στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 1340/21  

Ημερομηνία: 27/07/2021

Το Κοινωνικό Κέντρο στην Αθήνα προκηρύσσει 1 νέα θέση Εργασιακού Συμβούλου.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά μέχρι 30/09/2021 με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Εργασιακού Συμβούλου πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη μιας θέσης εργασίας Κοινωνικού/ής Λειτουργού για το Safe Zone στο Σχιστό

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά ένα (1) Κοινωνικό/ή Λειτουργό στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στο Σχιστό, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την θέση του/της Κοινωνικού/ής Λειτουργού καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com έως την Πέμπτη 04/08/2021 Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφο πτυχίου, βεβαίωση εγγραφής στον ΣΚΛΕ και δύο συστατικές επιστολές.

Προκήρυξη της ΑΡΣΙΣ για θέση Υπευθύνου Παιδικής Προστασίας για την υποστήριξη της Ασφαλούς Ζώνης Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην περιοχή της Αγίας Ελένης στα Ιωάννινα

Η ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει θέση εργασίας για την υποστήριξη Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Θέση Κοινωνικού Επιστήμονα (Ψυχολόγος ή Κοινωνικός Λειτουργός)

Προκήρυξη θέσης Διερμηνέα-Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή Νταρί/Παστού για την στελέχωση της Κινητής Μονάδας Παιδικής Προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θράκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας για τη στελέχωση της Κινητής Μονάδας Παιδικής Προστασίας στην περιοχή της Θράκης, στο πλαίσιο του έργου «Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS 2020)» , τo οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο DG Home Asylum, Migration and Integration Fund – Emergency Assistance μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ). 

Προκηρυσσόμενη Θέση Εργασίας:Διερμηνέας-Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής Νταρί/Παστού

Επιχειρησιακό κέντρο : Ορεστιάδα Έβρου

Προκήρυξη θέσης εργασίας εκ περιτροπής Βοηθού Μάγειρα στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43, ΑΘΗΝΑ

Αρ. Πρωτ: 1272/21 

Ημερομηνία: 16/07/2021

Η ΑΡΣΙΣ στην Αθήνα, προκηρύσσει 1 νέα θέση Βοηθού Μάγειρα εκ περιτροπής απασχόλησης.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά έως 31-08-2021 με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Βοηθού Μάγειρα με εκ περιτροπής απασχόληση

Τροποποίηση ως προς την προθεσμία αποστολής
βιογραφικών, αξιολόγησης, συνεντεύξεων & διάρκειας πρόσληψης.

Οι παράγραφοι διαμορφώνονται ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com έως τις 30/07/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Βοηθού Μάγειρα».

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 02/08/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά έως τις 03/08/2021.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 05/08/2021.