Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Ουρντού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «΄Ελλη» στην Αλεξανδρούπολη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ 4638
Ημερομηνία: 22/11/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη επαναπροκηρύσσει 1 θέση Διερμηνέα Ουρντού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2021, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Διερμηνέα Ουρντού εκ περιτροπής/μερικής  απασχόλησης

Προκήρυξη μιας θέσης πολιτισμικού διαμεσολαβητή με εξαιρετική γνώση γλώσσας ΦΑΡΣΙ για την πόλη της Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά άτομα για εργασία στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προγράμματος:

«Homework and Creative Activities Center»το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF.

Θέση: Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής με εξαιρετική γνώση γλώσσας ΦΑΡΣΙ για την πόλη της Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Βοηθού Μάγειρα στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ 4599
Ημερομηνία: 17/11/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο προκηρύσσει 1 θέση αντικατάστασης Βοηθού Μάγειρα.

Η αρχική διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2021, με δυνατότητα ανανέωσης βάση προγράμματος.

Θέση Βοηθού Μάγειρα εκ περιτροπής απασχόλησης

Προκήρυξη 2 θέσεων εργασίας Διοικητικού Υπαλλήλου στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Πυλαία & στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ 4598
Ημερομηνία: 17/11/2021

Η Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Πυλαίας & Ωραιοκάστρου προκηρύσσουν 2 θέσεις Διοικητικού Υπαλλήλου (εκ των οποίων η μία είναι θέση αντικατάστασης).

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2021, με δυνατότητα ανανέωσης βάση προγράμματος.

Θέση Διοικητικού Υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης

Επαναπροκήρυξη θέσης εκ περιτροπής απασχόλησης Διερμηνέα Φαρσί, Νταρί, Ελληνικά στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 1964/21
Ημερομηνία: 15/11/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα επαναπροκηρύσσει 1 νέα θέση εκ περιτροπής εργασίας Διερμηνέα Φαρσί, Νταρί, Ελληνικά

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι μέχρι 31/12/21, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση εκ περιτροπής απασχόλησης

Τροποποίηση ως προς την προθεσμία αποστολής
βιογραφικών, αξιολόγησης, συνεντεύξεων & διάρκειας πρόσληψης.

Οι παράγραφοι διαμορφώνονται ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com έως τις 29/11/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Επαναπροκήρυξη θέσης εκ περιτροπής απασχόλησης Διερμηνέα Φαρσί, Νταρί, Ελληνικά».

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 30/11/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά έως τις 01/12/2021.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 03/12/2021.