Θέσεις Εργασίας

Terre des hommes/ARSIS recruit a Database officer in Thessaloniki

General description of the position:

This position is under contractual obligation with ARSIS but the post holder will be working under Terre des hommes’ operational management in Greece, more precisely under the supervision and coordination of the Child Protection Project Manager.

The main purpose of the position is to support the implementation of Tdh and ARSIS joined projects by effectively overseeing and analyzing data in close collaboration with the Child Protection Project Manager, the Distribution and Rehabilitation Project Manager, the Psychosocial Team Leader, the Case Management Team Leader, the Distribution Officer and the Community Mobilization Team Leader.

Job requirements:

Terre des hommes/ARSIS recruit a Community Mobilization Team Leader for Thessaloniki

General description of the position:

This position is under the administrative management of ARSIS but the chosen candidate will be working under Terre des hommes’ operational management in Greece.

The main purpose of the position is to carry out efficient community mobilization in 3 emergency reception sites in/around Thessaloniki. The Community Mobilization Team Leader is in charge of leading a team of 3 Community Mobilizers + 3 Translators and of facilitating the work of Tdh within the refugee communities in the targeted sites.

Job requirements:

Terre des hommes/ARSIS recruit a Distribution Officer for Thessaloniki

General description of the position:

This position is under the administrative management of ARSIS but the chosen candidate will be working under Terre des hommes’ operational management in Greece.

The main purpose of the position is to plan, supervise and conduct the NFI’s distribution activities for refugee families living in emergency reception sites to allow them to meet their self-identified priority needs.

Job requirements:

Terre des hommes/ARSIS recruit a Liaison and Information Manager in Thessaloniki

General description of the position:
This position is under the administrative management of ARSIS but the chosen candidate will be working under Terre des hommes’ operational management in Greece.
The main purpose of the position is two folds:

 1. To support the coordination team in terms of representation of Tdh and internal/external coordination;
 2. To assist the programme in terms of collection, analysis and sharing of information related to Tdh activities in the Region, specifically in Greece.

Job requirements:

 • Professional diploma or university degree and work experience in communication, pubic administration, political science or related fields
 • Experience in dealing with national/regional/local authorities, ministries, other government bodies as well as national and international NGOs
 • Good  knowledge of Greek administration and political system
 • Basic IT knowledge (Microsoft Office, Internet)
 • Previous experience with Tdh or another child protection organization is desirable
 • Previous experience in emergency response is appreciated

You can see the Job Offer here.

Deadline for applications: 19 August 2016

Θέση διοικητικού και οικονομικού διαχειριστή

Η διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση «Terre des hommes»  στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί σε συνεργασία με την Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ για την προστασία και υποστήριξη παιδιών προσφύγων κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε δομές φιλοξενίας στην ελληνική επικράτεια, επιθυμεί να προσλάβει Διοικητικό και Οικονομικό Διαχειριστή για το νεοσύστατο γραφείο στη Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, οικονομικών σπουδών
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση οικονομικής διαχείρισης χρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων και έργων (άνω των 3 ετών)
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, άριστη χρήση Excel, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Εμπειρία σε κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμών
 • Εμπειρία σε σύνταξη αναφορών