Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός στελέχους κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων στο Δήμο Παύλου Μελά

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά» που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, του Δήμου Παύλου Μελά και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικής Θεσσαλονίκης η ΑΡΣΙΣ πρόκειται να προσλάβει ένα στέλεχος κουζίνας για τη στελέχωση  της δομής παροχής συσσιτίων με διάρκεια σύμβασης  έως τις 31/10/2016. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΑΡΣΙΣ: http://arsis.gr/ ή στο τηλέφωνο 2310526150.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 6/8/2016-20/8/2016

Προκήρυξη για την πρόσληψη δυο φαρμακοποιών για τη στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου στο Δήμο Παύλου Μελά

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά» που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, του Δήμου Παύλου Μελά και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικής Θεσσαλονίκης η ΑΡΣΙΣ πρόκειται να προσλάβει δυο φαρμακοποιούς για τη του Κοινωνικού Φαρμακείου με διάρκεια σύμβασης  έως τις 31/10/2016. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΑΡΣΙΣ: http://arsis.gr/ ή στο τηλέφωνο 2310526150.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 4/8/2016-18/8/2016

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.
Δείτε το έντυπο της αίτησης εδώ.
Δείτε τις οδηγίες συμπλήρωσης εδώ.

Προκήρυξη σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου_ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης_ Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Θεσσαλονίκης.

Σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών, στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με βάση την τροποποίηση της Πρόσκλησης έως 31/10/2016

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Δείτε το έντυπο της αίτησης εδώ

Δείτε τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης εδώ

Extension of Deadline for applications:Terre des hommes/ARSIS recruit a Case Management (CM) Team Leader for Northern Greece project

In 2015, 850 000 refugees arrived by sea to the Greek islands and up to 28th June 2016 an additional 158 000 refugees entered Greece. Following the closure of borders throughout the Balkans (8 March 2016) and the implementation of the EU-Turkey Agreement (20 March), refugees arriving in Greece could not continue on their journey towards Western Europe and more than 50 000 refugees are currently stranded in Greece.

Terre des hommes (Tdh) in partnership with the Greek NGO ARSIS (Association for the social support of youth) is providing aid to refugees in Greece in 4 emergency reception sites (3 in/around Thessaloniki and 1 near Katerini). The aim of this project is to improve the well –being and strengthen the resilience of refugee children and their families in emergency reception sites through creation of Child Friendly Spaces and Mother & Baby areas, provision of psychosocial activities for children, caregivers and targeted camps communities while strengthening the protection response mechanism, in particular through providing child protection case management services.

General description of the position:

Extension of Deadline for applications:Terre des hommes/ARSIS recruit a Psychosocial Support (PSS) Team Leader for Northern Greece project

In 2015, 850 000 refugees arrived by sea to the Greek islands and up to 28th June 2016 an additional 158 000 refugees entered Greece. Following the closure of borders throughout the Balkans (8 March 2016) and the implementation of the EU-Turkey Agreement (20 March), refugees arriving in Greece could not continue on their journey towards Western Europe and more than 50 000 refugees are currently stranded in Greece.

Terre des hommes (Tdh) in partnership with the Greek NGO ARSIS (Association for the social support of youth) is providing aid to refugees in Greece in 4 emergency reception sites (3 in/around Thessaloniki and 1 near Katerini). The aim of this project is to improve the well –being and strengthen the resilience of refugee children and their families in emergency reception sites through creation of Child Friendly Spaces and Mother & Baby areas, provision of psychosocial activities for children, caregivers and targeted camps communities while strengthening the protection response mechanism, in particular through providing child protection case management services.

General description of the position: