Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης για την στελέχωση του Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών και Εφήβων σε κίνδυνο «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία θέση ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας και Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών.
 • Άριστη Γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας επιθυμητή.
 • Άδεια οδήγησης.
 • Επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.

Επιθυμητά προσόντα:

Προκήρυξη θέσης για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ αναζητά για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος στη Θεσσαλονίκη:
« Συνεργάτη Οικονομικού Τμήματος»

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικής / Λογιστικής Κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε οργανωμένο λογιστήριο
 • Γνώση Ασφαλιστικής, εργατικής νομοθεσίας
 • Γνώση Λογιστικού Προγράμματος (ERP) τήρησης Γ’ κατηγορίας Βιβλίων
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών και αντίστοιχης οικονομικής ορολογίες
 • Ευχέρεια επικοινωνίας οικονομικών θεμάτων

Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος Reception/Relocation Scheme (Αρ. Σύμβασης GRC01/2016/0000000060/000) που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και  θα υλοποιηθεί στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέρο, Κω, Λέσβο, Σάμο και Χίο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω email στο arsisathina@gmail.com, με την ένδειξη «ΘΕΣΗ» διευκρινίζοντας την «ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ» απασχόλησης, έως τις 25/3/2016. Στην περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για πέραν της μίας θέσης  ή τοποθεσίας, επίσης να αναφερθούν.

Δείτε την προκήρυξη και τις θέσεις εδώ.

Οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης Φ2/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης Φ2/2016 με αριθμ.πρωτοκόλ. 5044/07.01.2016

 Η ΑΡΣΙΣ -Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων – ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα για την θέση Κοινωνικού Λειτουργού και Τεχνολόγου Τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και την θέση Κοινωνικού Λειτουργού στο Δημοτικό Λαχανόκηπο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης», που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης Φ2/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης Φ2/2016 με αριθμ.πρωτοκόλ. 5044/07.01.2016

 Η ΑΡΣΙΣ -Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων – ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα για την θέση Κοινωνικού Λειτουργού και Τεχνολόγου Τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και την θέση Κοινωνικού Λειτουργού στο Δημοτικό Λαχανόκηπο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης», που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και του Δήμου Θεσσαλονίκης.