Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη μιας θέσης Γενικών Καθηκόντων για το Κέντρο Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας «Αλκη Ζέη» στην Σάμο

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά 1 άτομο για να καλύψει μία θέση «Γενικών Καθηκόντων» για το Κέντρο Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας «Αλκη Ζέη» στην Σάμο στο πλαίσιο του προγράμματος «Homework and Creative Activities Center» το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή/τριας στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Ελλη» στην Αλεξανδρούπολη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ 4716
Ημερομηνία: 01/12/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 θέση φροντιστή/τριας.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2021, λόγο προγράμματος χρηματοδότησης,  με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή/Επιμελητή πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Βοηθού Μάγειρα στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ” στο Ωραιόκαστρο

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΩΣ/2489
Ημερομηνία: 30/11/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ” στο Ωραιόκαστρο προκηρύσσει 1 θέση Βοηθού Μάγειρα.

Η αρχική διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα, με δυνατότητα ανανέωσης βάσει προγράμματος.

Θέση Βοηθού Μάγειρα εκ περιτροπής απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας ψυχολόγου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ” στο Ωραιόκαστρο

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΩΣ/2488
Ημερομηνία: 30/11/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ” στο Ωραιόκαστρο προκηρύσσει 1 νέα θέση ψυχολόγου.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Ψυχολόγου μερικής απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή-τριας (με χρέη Οδηγού) στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα

Τροποποίηση ως προς την προθεσμία αποστολής
βιογραφικών, αξιολόγησης, συνεντεύξεων.

Οι παράγραφοι διαμορφώνονται ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.staff@gmail.com έως τις 06/12/2021 στις 17:00.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 07/12/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά έως τις 07/12/2021.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 08/12/2021.

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ 4660
Ημερομηνία: 24/11/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα προκηρύσσει 1 θέση αντικατάστασης Φροντιστή/τριας (με χρέη Οδηγού).

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι μέχρι 31/12/2021, με πιθανότητα ανανέωσης βάση προγράμματος.

Θέση Φροντιστή  Πλήρους απασχόλησης