Διαβατά: Έκλεισε η πρώτη Ασφαλής Ζώνη της ΑΡΣΙΣ στην Ελλάδα