Ευχαριστούμε θερμά τον Οργανισμό «ΙsraAID Greece»

Thank you letter to IsraAID Greece

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Οργανισμό «ΙsraAID Greece», για τη δωρεά μεγάλου όγκου εξοπλισμού και επίπλων προς την ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Τα παραπάνω είδη, θα διατεθούν από τη κεντρική αποθήκη της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη, για τη κάλυψη των αναγκών ευάλωτων οικογενειών, ατόμων και ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέών στη βόρεια Ελλάδα.

Η βοήθεια σας αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, καθώς και μια σημαντική στήριξη στην 29χρονη δράση της ΑΡΣΙΣ για παιδιά, νέους και ευάλωτες ομάδες. Σας ευχαριστούμε θερμά και πάλι και ευχόμαστε η αλληλεγγύη σας να αποτελέσει το παράδειγμα και για άλλους.

We would like to warmly thank «IsraAID Greece» Organisation for the donation of a great number of equipment and furniture to ARSIS – Association for the Social Support of Youth.

These will be available from our central warehouse in Thessaloniki to meet the needs of the vulnerable families, individuals and unaccompanied minors of ARSIS – Organisation for the Social Support of Youth in Northern Greece.

Your help is a vivid example of humanity and solidarity, as well as, big support to our 29 year-long social actions, for children, youth people, and vulnerable groups. Thank you again, and we hope your solidarity will set an example for others as well.

Η ευχαριστήρια επιστολή εδώ