Θέσεις Εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών, στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με βάση την τροποποίηση της Πρόσκλησης έως 31/12/2015.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Δείτε το έντυπο αίτησης εδώ.

Προκήρυξη για δύο (2) Θέσεις ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (Θεσσαλονίκη)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει δύο (2) θέσεις ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, άμεσα διαθέσιμου, για τον Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών και Εφήβων σε κίνδυνο «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» και τον Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο που εδρεύουν στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για την πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Παύλου Μελά

Παρακάτω αναρτάται ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων (ΑΜΚΑ/συνολική μοριοδότηση υποψηφίων) για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Παύλου Μελά.

Οι 3 πρώτοι υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη μοριοδότηση  θα περάσουν από συνέντευξη για την οποία θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

Από την ημέρα ανάρτησης των πινάκων μοριοδότησης (17/8/2015) οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ένσταση για τη μοριοδότησή τους, από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων και για διάστημα 3 εργάσιμων ημερών. Οι ενστάσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Πτολεμαίων 35 & Συγγρού, 54630, Θεσσαλονίκη.

Δείτε τον πίνακα εδώ.

Προκήρυξη Θέσης Γραμματέα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει θέση ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, άμεσα διαθέσιμου, για το γραφείο της ΑΡΣΙΣ, Πτολεμαίων 35 στη Θεσσαλονίκη.

 Απαραίτητα προσόντα για τη θέση:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε άλλο συναφές επιστημονικό πεδίο
  • 5ετής εμπειρία σε θέση γραμματείας
  • Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση άλλης γλώσσας.
  • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση χειρισμού social media) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εκτυπωτής, σαρωτής, φωτοτυπικό μηχάνημα, fax)
  • Οργανωτικές δεξιότητες και ευχέρεια γραπτής και προφορικής συνδιαλλαγής και επικοινωνίας
  • Επιθυμητή η εθελοντική εμπειρία
  • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή, μέχρι 20 Αυγούστου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infothes@arsis.gr, με θέμα: Θέση Γραμματέα

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός στελέχους κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων στο Δήμο Παύλο Μελά

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά» που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, του Δήμου Παύλου Μελά και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικής Θεσσαλονίκης η ΑΡΣΙΣ πρόκειται να προσλάβει ένα στέλεχος κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων με διάρκεια σύμβασης  έως τις 30/9/2015.

Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2310526150.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/7/15 – 14/8/15

Δείτε ολόκληρο το Δελτίο τύπου εδώ

Ανακοίνωση

Έντυπο Αίτησης

Οδηγίες Συμπλήρωσης