Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα/ων Γαλλικών/Λινγκάλα στην Ανατολική και Δυτική Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στη Θεσσαλονίκη.

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 500 

Ημερομηνία: 16/7/2021

Η Ανατολική και η Δυτική Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσουν 1 θέση Διερμηνέα Γαλλικών/Λινγκάλα εκ περιτροπής απασχόλησης ή 1 θέση Διερμηνέα Γαλλικών εκ περιτροπής απασχόλησης & 1 θέση Διερμηνέα Λινγκάλα εκ περιτροπής απασχόλησης. 

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι δίμηνης διάρκειας, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Διερμηνέα Γαλλικών/Λινγκάλα εκ περιτροπής απασχόλησης ή Διερμηνέα Γαλλικών εκ περιτροπής απασχόλησης & Διερμηνέα Λινγκάλα εκ περιτροπής απασχόλησης

Προκήρυξη μιας θέσης εργασίας Κοινωνικού/ής Λειτουργού για το Safe Zone στο Σχιστό

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά ένα (1) Κοινωνικό/ή Λειτουργό στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στο Σχιστό, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την θέση του/της Κοινωνικού/ής Λειτουργού καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com έως την Πέμπτη 22/07/2021 Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφο πτυχίου, βεβαίωση εγγραφής στον ΣΚΛΕ και δύο συστατικές επιστολές.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Bengali στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καβάλας

Στα πλαίσια του προγράμματος “ Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS)”, η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καβάλα προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας Διερμηνέα Bengali.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα με πιθανότητα ανανέωσης.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Urdu στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καβάλας

Στα πλαίσια του προγράμματος “Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS)”, η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καβάλα προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας Διερμηνέα Urdu.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα με πιθανότητα ανανέωσης.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Farsi στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καβάλας

Στα πλαίσια του προγράμματος “Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS)”, η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καβάλα προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας Διερμηνέα Farsi.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα με πιθανότητα ανανέωσης.