Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Νομικού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43, ΑΘΗΝΑ

Αρ. Πρωτ: 780/21
Ημερομηνία: 10/05/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Νομικού.

Η διάρκεια σύμβασης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Νομικού  με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών

Προκήρυξη θέσης εργασίας Εκπαιδευτικού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

ΑΡΣΙΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ3946
Ημερομηνία: 10/05/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση Εκπαιδευτικού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για δύο μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Εκπαιδευτικού Μερικής Απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Υπεύθυνου/ης Επικοινωνίας στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ379
Ημερομηνία: 10/05/2021

Τόπος εργασίας: Γραφεία Θεσσαλονίκης

Η Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα προκηρύσσει 1 νέα θέση Υπεύθυνου/ης Επικοινωνίας

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για δύο μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Υπεύθυνου/ης Επικοινωνίας Μερικής απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ3945
Ημερομηνία: 07/05/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο προκηρύσσει 1 θέση αντικατάστασης φροντιστή.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/05/2021, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή αντικατάστασης πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διοικητικού Υπαλλήλου Έργου στα Ιωάννινα και στην Ανατολική και Δυτική Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στη Θεσσαλονίκη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ377
Ημερομηνία: 07/05/2021

Τόπος εργασίας: Γραφεία Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 1 νέα θέση Διοικητικού Υπαλλήλου για το έργο ΠΥΛΗ.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για δύο μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Διοικητικού Υπαλλήλου Έργου πλήρους απασχόλησης