Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Arabic στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καβάλας

Στα πλαίσια του προγράμματος “Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS)”, η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καβάλα προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας Διερμηνέα Arabic.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση: Διερμηνέα Arabic – Πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Φαρσί/Παστού για τη στελέχωση της ομάδας κοινωνικής εργασίας στο δρόμο (Street Work) της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας για τη στελέχωση της ομάδας κοινωνικής εργασίας στο δρόμο (Street Work) στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Ουρντού για τη στελέχωση της ομάδας κοινωνικής εργασίας στο δρόμο (Street Work) της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας για τη στελέχωση της ομάδας κοινωνικής εργασίας στο δρόμο (Street Work) στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Προκήρυξη νέας θέσης εργασίας Διερμηνέα Σομάλι για τη στελέχωση της ομάδας κοινωνικής εργασίας στο δρόμο (Street Work) της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας για τη στελέχωση της ομάδας κοινωνικής εργασίας στο δρόμο (Street Work) στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Προκήρυξη θέσης Μεθοδολογικού Υπεύθυνου του Έργου για τα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 461
Ημερομηνία: 12/7/2021

Το Πρόγραμμα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ», με διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη, την Κοζάνη και τα Γιάννενα προκηρύσσουν 1 νέα θέση Μεθοδολογικού Υπεύθυνου πλήρους απασχόλησης .

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι δίμηνης διάρκειας, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Μεθοδολογικού Υπεύθυνου του Έργου