Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών καθαρισμού για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ: ΠΡ 60/21 – 06/05/2021

Για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικών καθαρισμού για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  2.400,00€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.976,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 39830000-9 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ ανίχνευσης covid-19, για τις ανάγκες των ωφελούμενων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ3940/06-05-2021

Για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ ανίχνευσης covid-19, για τις ανάγκες των ωφελούμενων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 360,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

CPV: 71317200-5- Υπηρεσίες Υγείας και ασφάλειας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών γραφικής ύλης και ειδών εκτύπωσης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων και Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, Μακρινίτσας Βόλου, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος και Έλλη), Αθήνας και γραφείου διοικητικής υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: AM3911/05-05-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών γραφικής ύλης και ειδών εκτύπωσης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων και Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, Μακρινίτσας Βόλου, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος και Έλλη),  Αθήνας και γραφείου διοικητικής υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη,  προϋπολογιζόμενης  συνολικής δαπάνης 19.571,15 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 24.268,23 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV:   30192700-8 – Γραφική ύλη,  30197643-5 – Φωτοαντιγραφικό χαρτί, 30125110-5 – Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας, 30125120-8 – Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές,  30234200-0 – Οπτικοί δίσκοι,  37800000-6 – Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας,  30192000-1 – Προμήθειες ειδών γραφείου 22800000-8 – Μητρώα από χαρτί ή χαρτόνι, λογιστικά βιβλία, κλασέρ, έντυπα και άλλα τυπωμένα χαρτικά είδη

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Αρ. Πρωτ. 12494/2020 για την «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού, Εσωρούχων, Αξεσουάρ και Υποδημάτων για τις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων (Safe Zones) στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Δράμα, Καβάλα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα»

Θεσσαλονίκη, 4-5-2021

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του προγράμματος «Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS 2020)» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΑΜΙΦ), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/12494/2021πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», αναδείχθηκαν ανάδοχοι της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας, οι εξής εταιρείες:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡ59/21 για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διάφορων ειδών συμπληρωματικής σίτισης για την Εστία Προσφύγων – ξενώνας φιλοξενίας μονογονεϊκών οικογενειών στην Αθήνα ( Λεωφόρος Συγγρού 352)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡ59/21

για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας  διάφορων ειδών συμπληρωματικής σίτισης για την Εστία Προσφύγων – ξενώνας φιλοξενίας μονογονεϊκών οικογενειών  στην Αθήνα ( Λεωφόρος Συγγρού 352)  με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 35.436,10 € χωρίς Φ.Π.Α. και 40.042,79 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV:  CPV οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής 15800000-6, ψωμί:  15811100 – 7