Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης Υπεύθυνου/ης Διοικητικής Υποστήριξης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Υπεύθυνο/η Διοικητικής Υποστήριξης στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφα τίτλου σπουδών και δύο συστατικές επιστολές έως την Παρασκευή 09/07/2021 και ώρα 17.00

Λόγω της επείγουσας ανάγκης κάλυψης της θέσης η ΑΡΣΙΣ δικαιούται να οργανώσει συνεντεύξεις και πριν την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης, ανάλογα με τα βιογραφικά που θα αποστείλουν οι υποψήφιοι.

Προκήρυξη θέσης Επιμελητή/Επιμελήτριας Καθαριότητας μερικής απασχόλησης στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 1146/21  

Ημερομηνία: 02/07/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προκηρύσσει 1 θέση μερικής απασχόλησης Επιμελητή/Επιμελήτριας Καθαριότητας.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά για δύο μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Επιμελητή/τριας Καθαριότητας μερικής απασχόλησης

Θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στο Κοινωνικό Κέντρο Αθήνα

ΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 1124/21  

Ημερομηνία: 30/06/2021 

Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης στο Κοινωνικό Κέντρο στην Αθήνα

Το Κοινωνικό Κέντρο στην Αθήνα προκηρύσσει 1 νέα θέση Κοινωνικού Λειτουργού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά δίμηνη με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης

Θέση εργασίας Επόπτη Στέγασης στη Χίο

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 1125/21  

Ημερομηνία: 30/06/2021

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Επόπτη Στέγασης στην Χίο/ ESTIA II: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία (MIS 5070680)

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 νέα θέση πλήρους απασχόλησης Επόπτη Στέγασης στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος. 

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 30/09/2021, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή-Επιμελητή πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή – Επιμελητή 
στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43, ΑΘΗΝΑ

Αρ. Πρωτ: 1111/21

Ημερομηνία: 28/06/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προκηρύσσει 1 θέση πλήρους απασχόλησης Φροντιστή-Επιμελητή.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά έως 31-08-2021 με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή-Επιμελητή πλήρους απασχόλησης