Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Αθήνα, 28/04/2021

Α.Π.: ΠΡ 58/21

Θέμα: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) αναζητά έγγραφες προσφορές με αντικείμενο τη σύναψη σύμβασης αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Οργάνωσης στην Αθήνα,  στο πλαίσιο του Προγράμματος Child Protection, Youth Support and Non Formal Education Activities in Greece” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.  

__________________________

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υδραυλικών υπηρεσιών για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ3895/28-04-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υδραυλικών υπηρεσιών για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 620,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 45330000-9 – Υδραυλικές εργασίες

*Παράταση υποβολής προσφορών έως τις 11/05/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

*Νέα παράταση υποβολής προσφορών έως τις 12/05/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ένδυσης και υπόδησης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων και Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, Μακρινίτσας Βόλου, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος και Έλλη) και Αθήνας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: AM3874/27-04-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ένδυσης και υπόδησης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων και Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, Μακρινίτσας Βόλου, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος και Έλλη) και Αθήνας,  προϋπολογιζόμενης  συνολικής δαπάνης 19.793,47 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 24.543,90 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 18330000-1 – Κοντομάνικες φανέλες και πουκάμισα,  18235300-8 – Μπλούζες φούτερ, 18235000-5 – Πουλόβερ, πλεκτές μάλλινες ζακέτες και παρόμοια είδη,  18234000-8 – Παντελόνια,  18233000-1 – Κοντά παντελονάκια,  18412000-0 – Αθλητικά ενδύματα,  18310000-5 – Εσώρουχα,  18317000-4 – Κάλτσες,  18331000-8 – Κοντομάνικες φανέλες,  18412800-8 – Ενδύματα κολύμβησης,  18441000-2 – Καπέλα, 18800000-7 – Υποδήματα

*Παράταση υποβολής προσφορών έως την Παρασκευή 07/05/2021 στις 15:00 μ.μ.

Ανάδειξη Αναδόχων Παροχής Υπηρεσιών Catering με την υπ’ αριθ. 12486/09.12.20 διακήρυξη στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS 2020)» το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΑΜΙΦ), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS 2020)» , το οποίο  υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΑΜΙΦ), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/12486/2021 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», αναδείχθηκαν ανάδοχοι της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας, οι εξής εταιρείες:

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 12485/9-12-2020 για την «Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης Οχημάτων για τα Safe Zones της Δράμας, Καβάλας, Ριτσώνας, Κινητής Μονάδας Παιδικής Προστασίας στον Έβρο, Διαβατών, Λαγκαδικίων, ‘Αγίας Ελένης’ Ιωαννίνων, Σχιστού, Θήβας»

Αθήνα, 26/4/2021

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  «Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS 2020)» που  υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΑΜΙΦ), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/12485 /2021 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας: