Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης Φροντιστή/Επιμελητή για τη Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων Καβάλας

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Φροντιστή / Επιμελητή (Γενικών Καθηκόντων) για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων Καβάλας.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή / Επιμελητή πλήρους απασχόλησης

Επαναπροκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή/τριας στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ4143

Ημερομηνία: 25/06/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη επαναπροκηρύσσει 1 νέα θέση φροντιστή/τριας.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/08/2021, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή/τριας εκ περιτροπής απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Παιδαγωγού στην Αθήνα – Κοινωνικό Κέντρο / ESTIA II: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία (MIS 5070680)

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 1086/21  

Ημερομηνία: 02/07/2021

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά έως 30/09/2021, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Παιδαγωγού πλήρους απασχόλησης.

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Επόπτη Στέγασης στην Αθήνα – Εστία Προσφύγων / ESTIA II: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία (MIS 5070680)

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 1085/21  

Ημερομηνία: 24/06/2021

 Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 νέα θέση πλήρους απασχόλησης Επόπτη Στέγασης στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος. 

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά έως 30/09/2021, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Επόπτη Στέγασης πλήρους απασχόλησης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τροποποίηση ως προς την προθεσμία αποστολής
βιογραφικών, αξιολόγησης, συνεντεύξεων & διάρκειας πρόσληψης.
Οι παράγραφοι διαμορφώνονται ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com έως τις 12/07/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Επόπτη Στέγασης στην Αθήνα– Εστία Προσφύγων».

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 13/07/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά έως τις 14/07/2021.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 19/07/2021.

Προκήρυξη θέσης εργασίας εκ περιτροπής Βοηθού Μάγειρα στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43, ΑΘΗΝΑ

Αρ. Πρωτ: 1084/21 

Ημερομηνία: 24/06/2021

Η ΑΡΣΙΣ στην Αθήνα, προκηρύσσει 1 νέα θέση Βοηθού Μάγειρα εκ περιτροπής απασχόλησης.

Τροποποίηση ως προς την προθεσμία αποστολής
βιογραφικών, αξιολόγησης, συνεντεύξεων & διάρκειας πρόσληψης.

Οι παράγραφοι διαμορφώνονται ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com έως τις 12/07/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Βοηθού Μάγειρα».

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 13/07/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά έως τις 14/07/2021.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 16/07/2021.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά για δύο μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Βοηθού Μάγειρα με εκ περιτροπής απασχόληση