Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας-φιδοαπώθησης για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Πυλαία, Ταγαράδες, Ωραιόκαστρο), Μακρινίτσα Βόλου, στην Αθήνα και στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος, Έλλη)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ3850/22-04-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας-φιδοαπώθησης για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Πυλαία, Ταγαράδες, Ωραιόκαστρο), Μακρινίτσα Βόλου, στην Αθήνα και στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος, Έλλη), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.525,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.891,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 90921000 – 9  Υπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας γλυκών για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στους Ταγαράδες, στην Πυλαία και στο Ωραιόκαστρο, στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη στον «Φρίξο» και στην «Έλλη» και στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ3843/22-04-2021

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας γλυκών για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στους Ταγαράδες, στην Πυλαία και στο Ωραιόκαστρο, στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη στον «Φρίξο» και στην «Έλλη» και στην Αθήνα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.441,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.628,33 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

CPV: 15812200-5 Γλυκά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς διαφόρων ειδών, για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος, ‘Ελλη), την Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία) και τη Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ3841/22-04-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς διαφόρων ειδών, για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος, ‘Ελλη), την Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία) και τη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 700,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 868,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV:  60161000-4 – Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας επικυρωμένης μετάφρασης από αραβικά σε αγγλικά για τις ανάγκες των ωφελούμενων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ3839/21-04-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας επικυρωμένης μετάφρασης από αραβικά σε αγγλικά για τις ανάγκες των ωφελούμενων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 200,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 248,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες μετάφρασης – 79530000-8

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης – καθαρισμού δύο (2) εκτυπωτών -πολυμηχανημάτων , για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ3837/2-04-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης – καθαρισμού δύο (2) εκτυπωτών -πολυμηχανημάτων , για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48,38 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 60,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 50323100-6 – Συντήρηση περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών