Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή/τριας στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ‘’ΕΛΛΗ’’ στην Αλεξανδρούπολη.

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ 3740
Ημερομηνία: 02/04/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  « ΈΛΛΗ» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1  θέση αντικατάστασης φροντιστή/τριας

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/05/2021, με πιθανότητα ανανέωσης.

Προκήρυξη μιας θέσης διερμηνέα Κουρδικών γλωσσών (Σορανί, Κιρμαντζί, Μαντίνι) για το Safe Zone στη Ριτσώνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά διερμηνέα Κουρδικών γλωσσών (Σορανί, Κιρμαντζί, Μαντίνι) στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στη Ριτσώνα, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Προκήρυξη μιας θέσης οδηγού για το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (ΚEDU) στην Κω

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) οδηγό για το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (ΚEDU) στην Κω το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «CHILD PROTECTION, YOUTH SUPPORT and NON-FORMAL EDUCATION ACTIVITIES IN GREECE» της Υπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. (UNHCR).

Προκήρυξη μιας θέσης διερμηνέα Φαρσί ή/και Μπενγκάλι για το Safe Zone στη Θήβα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά διερμηνέα Φαρσί ή/και Μπενγκάλι στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στη Θήβα, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Προκήρυξη μιας θέσης Επιμελητή/Φροντιστή για το Safe Zone στη Ριτσώνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) Επιμελητή/Φροντιστή στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στη Ριτσώνα, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).