Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης για την αντιμετώπιση κοριών για τις ανάγκες των διαμερισμάτων της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ: ΠΡ 56/21 – 21/04/2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης για την αντιμετώπιση κοριών   για τις ανάγκες των διαμερισμάτων που μισθώνει η «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  213,71€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 265,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 90921000 – 9 = ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων (τρία) για τις Μονάδες Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης, για τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης

Σημαντική Τροποποίηση
Αναφορικά με τους ειδικούς όρους της πρόσκλησης, το τμήμα ΙΙ Τεχνικές προδιαγραφές, η απαίτηση «ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ 2018 Η ΝΕΟΤΕΡΟ», τροποποιείται σε «ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ 2017 Η ΝΕΟΤΕΡΟ» και δίνεται παράταση υποβολής προσφορών έως τις 27/04/2021 και ώρα 13:00 μμ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜΠ364/20.04.2021

Για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων (τρία) για τις Μονάδες Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης, για τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.160,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 15.079,02 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό (CPV:60171000-7).

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), στα πλαίσια του έργου ΠΥΛΗ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΠΥΛΗ» (κωδικός ΟΠΣ MIS 5062120), περίοδο υλοποίησης από 01/05/2021 έως 31/03/2022 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών service, προμήθειας και αλλαγής ελαστικού καθώς και την επισκευή του Van Citroën Jumpy της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ3836/20-04-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών  service, προμήθειας και αλλαγής ελαστικού καθώς και  την επισκευή του Van Citroën Jumpy της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 490,33 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 608,01 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων (50112000-3), CPV: 34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών εκτύπωσης για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜΠ361/15.04.2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών εκτύπωσης για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  325,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 403,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας (30125110-5)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ ανίχνευσης covid-19, για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στους Ταγαράδες, στην Πυλαία και στο Ωραιόκαστρο, στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη στον «Φρίξο» και στην «Έλλη» και στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ3798/15-04-2021

Για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ ανίχνευσης covid-19,  για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στους Ταγαράδες, στην Πυλαία και στο Ωραιόκαστρο, στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη στον «Φρίξο» και στην «Έλλη» και στην Αθήνα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.760,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

CPV: 71317200-5- Υπηρεσίες Υγείας και ασφάλειας

*παράταση υποβολής προσφορών για το τμήμα 6 για την δομή στην Μακρινίτσα μέχρι τις 21/04/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

*νέα παράταση υποβολής προσφορών για το τμήμα 6 για την δομή στην Μακρινίτσα μέχρι τις 23/04/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

*νέα παράταση υποβολής προσφορών για το τμήμα 6 για την δομή στην Μακρινίτσα μέχρι τις 26/04/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.