Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διοικητικού Υπαλλήλου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ3728
Ημερομηνία: 01/04/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει 1 θέση αντικατάστασης Διοικητικού Υπαλλήλου

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/05/2021, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Διοικητικού Υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης για τη στελέχωση του Τμήματος Μισθοδοσίας στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά «Οικονομολόγο / Λογιστή» για τη στελέχωση του Τμήματος-Μισθοδοσίας στη Θεσσαλονίκη.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Φαρσί στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «΄Ελλη» στην Αλεξανδρούπολη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ 3718
Ημερομηνία: 30/03/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα Φαρσί.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/05/2021, με πιθανότητα ανανέωσης.

Προκήρυξη θέσης λογιστή/στριας για την περιοχή της Αθήνας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Λογιστή/στρια, πλήρους απασχόλησης, για την περιοχή της Αθήνας στο πλαίσιο του προγράμματος Assisting the Greek Authorities in the Management of the Reception System με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG HOME) μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Προκήρυξη για μια θέση Βοηθού Γενικού Διαχειριστή έργου

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν Βοηθό Γενικού Διαχειριστή Έργου στα πλαίσια της λειτουργίας του έργου «Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS)» το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).