Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ ΣΙΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ COVID-19

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Αθήνα, 14/04/2021

Α.Π.: ΠΡ 52/21

Θέμα: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) αναζητά έγγραφες προσφορές με αντικείμενο τη σύναψη σύμβασης αναφορικά με την προμήθεια αυτοδιαγνωστικών συσκευών ταχείας δοκιμής αντιγόνου με δείγμα σιέλου ( self test ) για τον ιό COVID – 19 για τις ανάγκες των ωφελούμενων και των εργαζόμενων στο Κέντρο μη τυπικής εκπαίδευσης που λειτουργεί η Οργάνωση στην Νήσο Κώ,  στο πλαίσιο του Προγράμματος Child Protection, Youth Support and Non Formal Education Activities in Greece” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.  

__________________________

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών επαγγελματία διαιτολόγου -διατροφολόγου, για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στη Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ3788/14-04-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών  επαγγελματία διαιτολόγου -διατροφολόγου, για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στη Μακρινίτσα Βόλου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 148,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Cpv:   79418000 Υπηρεσίες συμβουλών για θέματα προμηθειών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ ανίχνευσης covid-19 και Rapid test, για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στους Ταγαράδες, στην Πυλαία και στο Ωραιόκαστρο, στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη στον «Φρίξο» και στην «Έλλη» και στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ3787/14-04-2021

Για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ ανίχνευσης covid-19 και Rapid testγια τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στους Ταγαράδες, στην Πυλαία και στο Ωραιόκαστρο, στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη στον «Φρίξο» και στην «Έλλη» και στην Αθήνα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.360,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

CPV: 71317200-5- Υπηρεσίες Υγείας και ασφάλειας

Ματαίωση της διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης υπ΄αριθ. ΑΜ3787/14-04-2021 για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ ανίχνευσης covid-19 και Rapid test,  για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στους Ταγαράδες, στην Πυλαία και στο Ωραιόκαστρο, στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη στον «Φρίξο» και στην «Έλλη» και στην Αθήνα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.360,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ (απαλλάσσεται ΦΠΑ) λόγω ουσιωδών αλλαγών στις οικονομικές και τις τεχνικές παραμέτρους της ως άνω πρόσκλησης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια πλεξιγκλας για προστασία από COVID – 19 για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Νήσο Χίο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ: ΠΡ 51/21 – 13/04/2021

Για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια πλεξιγκλας για προστασία από COVID – 19 για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Νήσο Χίο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  150,00€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 175,50€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: CPV 18143000-3 Προστατευτικά Εξαρτήματα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, στη Μακρινίτσα Βόλου και στην Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ 3776/13-04-2021

Για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, στη Μακρινίτσα Βόλου και στην Έλλη στην Αλεξανδρούπολη και για τις ανάγκες όλων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του έργου και συγκεκριμένα για την μεθοδολογικά υπεύθυνη του έργου, από 01/05/2021 έως και  31/05/2021  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.299,58 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.851,48 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης από 01/06/2021 έως 30/06/2021 προϋπολογισθείσας αξίας 2.225,40 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.759,50 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 4.524,98 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 5.610,98 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό (CPV:60171000-7).

*παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για το ΤΜΗΜΑ Α ανάγκες όλου του έργου – μεθοδολογικά υπεύθυνης του έργου (Θεσσαλονίκη) έως τις 21/04/21 και ώρα 15:00 μ.μ.