Οργανωτική δομή

Η οργανωτική δομή  της ΑΡΣΙΣ είναι επίπεδη και ευέλικτη δηλαδή δεν θεσπίζει πολλά επίπεδα διοίκησης και έτσι επιτρέπει:

  • την εύκολη προσαρμογή στις απαιτήσεις των στελεχών στις δραστηριότητες που προκύπτουν από το εκάστοτε πρόγραμμα δράσης που διαχειρίζεται/ υλοποιεί
  • τη συνεχή άμεση επικοινωνία μεταξύ των στελεχών,
  •  τη συνεχή ροή των αναγκαίων πληροφοριών,
  • το συνεχή εποπτεία των δραστηριοτήτων.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΡΣΙΣ